Elektromanyetik Dalgaları yansıtma yapmadan yutarak zayıflatan malzeme. Elektromanyetik Dalga Yutucu Tabaka; esnek, hafif ve kolaylıkla kesilebilir, Ortalama RF ekranlama etkinliği : 55 dB, dış ortamlarda kullanılabilir. Savunma sanayi’nde ve hava araçlarında, baz istasyonlarında, elektronik ürünlerde, sağlık ürünlerinde, otomotivde vb. (1 Tabaka=70X150cm).
Endüstriyel uygulamalarda yeni bir inovasyon…
Yansımasız çevre oluşturmak için RF dalga yutucu . Temiz ve net iletişim sağlamak için…

● Savunma sanayi’nde ve hava araçlarında, baz istasyonlarında, elektronik ürünlerde, sağlık ürünlerinde, otomotivde ve fazlası…

● Emcare Absorber 1-6 GHz bandlarında elektromanyetik dalgaları yutarak 12 dB oranında zayıflatır. ● Ürünün yutma özelliği, en ve boy doğrultularında 4-12 dB oranlarında farklı yapılabilir. Buna göre ürünün kullanılacağı antende, daha fazla karıştırıcı etki yapan dalga bileşenini daha farklı zayıflatabilir. ● Örnek olarak yüksekte duran bir antende çevredeki yansıtıcı yüzeylerin çoğu yatay olduğundan yatay polarizasyonlu dalga karıştırma olayında daha fazla etkindir. Bu durumda yatay polarizasyonlu dalga bileşenini daha fazla zayıflatılması Emcare Absorber kullanımına uygundur.

● Uygulama Yerleri

● Yansımasız çevre oluşturmak için RF dalga yutucu olarak, iletken yüzeylerin önünde kullanılır. ● 2G ve 3G GSM antenlerinde yan ve arka dalga yayımının anten karakteristiğini bozmadan engellemesi için GSM antenlerinde kullanılır. ● Elektromanyatik dalgaya karşı perdeleme yapmak için RFID sistemleri başta olmak üzere bir çok farklı sektörlerde uygulaması yapılmaktadır.

● Kullanım Şekli

● RF Absorber maksimum 70cmx 150 cm tabaka halinde üretilir.  Bu tabakalar, Gelen dalgaları  büyük oranda yutarak (-23 dB), 55 dB oranında engeller. Uygulama,  RFAbsorber Tabakaları ile , Uygulanacak yüzeyin kaplanması şeklinde olur. Bu kaplama işlemi, RF Absorber tabakalarının ek yerleri biribiri üzerine yaklaşık 5cm kadar bindirilerek yapılır. Kesilen tabaka kenarları beyaz tutkal ile kapatılır. Kaplamada, silikon yapıştırıcı kullanılabilir.

● Çevre koşullarına uygun malzeme yapısı

● Malzemenin çok tabakalı yapısı, kullanılan diğer kaplama malzemelerle birlikte Emcare Absorber’a dış ortam koşullarında ayrıca bir mekanik dayanıklılık sağlamaktadır. ● Absorber’da kullanılan kaplama malzemeleri, -35° + 60° sıcaklık bandında sıcaklıklara , nem, kar, buz ve yağmur koşullarına dayanıklıdır. ● Absorber esnek yapısı, istenilen yüzeyin içeriden veya dışarıdan kavrayacak şekilde kaplanmasına uygundur. ● Silindirik veya düzlemsel yüzeylere yapıştırılarak uygulaması yapılabilir. ● EM CARE Absorber ürünleri farklı malzemeler ile kaplama yapılmaya uygundur.

● Teknik Özellikler

● Esnek, hafif ve keskin bıçakla kolaylıkla kesilebilir bir tabakadır. ● Dış ortamlarda kullanılabilir. ● Standart kalınlığı: yaklaşık 2 mm. ● Genişlik ve uzunluğu : 70 cm x 150 cm ( diğer ölçüler talebe göre yapılabilir). ● Çevre sıcaklık sınırları: - 40°C - 85° C. ● Ortalama yansıtma katsayısı: -22 dB, (1 GHz – 15 GHz frekans bandında). ● Ortalama RF ekranlama etkinliği : 55 dB, (1 GHz – 15 GHz frekans bandında). ● Standart ağırlık : 2 kg/m2 ( tipik değer) ● Montaj: Silikon yapıştırıcı kullanılması önerilir. Elektromanyetik Dalga Yutucu 5 tabakadan oluşur: Absorberin Ön tabakası düşük kayıplıdır. Orta tabaka yüksek kayıplıdır. Ön ve Arka Yüz Katmanlarının hava koşullarına dayanımı çok iyidir. Elektromanyetik Dalga Yutucu Tabakası (SN: 4M2APM), esnek, hafif ve kolaylıkla kesilebilir özelliktedir. Bu nedenle RF yutucu malzememiz, GSM baz istasyonlarının dış ortamlarda bulunan 2G/3G ( 900/2100MHz) panel antenlerinde yan ve arka ışıma demetlerini bastırmak için antenin üzerini örterek kullanıma çok uygundur. Ayrıntilı bilgi için...
22.10.2021
Emcare Tekstil : Piri Reis Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No 203/d Pk.41700 Darıca - Kocaeli

0 (555) 151 23 57  emcaretekstil.com   elektromanyetikradyasyon.com   İletişim